GBPJPY bị giới hạn trong phạm vi chặt chẽ - Phân tích - 28-7-2020


Economy analysis


Sự mâu thuẫn liên tục giữa các chỉ số chính đã khiến cặp GBPJPY cung cấp các giao dịch hỗn hợp, mặc dù sự hợp nhất của nó trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hy vọng mâu thuẫn liên tục giữa các chỉ báo sẽ giới hạn giao dịch trong phạm vi chặt chẽ được biểu thị bằng đường trung bình động 55 hình thành hỗ trợ bổ sung ở mức điều chỉnh Fibre 134,75 và 50% hình thành mức kháng cự ở 136,65.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tránh sang một bên và chờ vượt qua một trong các mức chính được đề cập để quản lý để phát hiện các mục tiêu chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,60 đến 134,80

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Trung lập