Bạch kim cung cấp tín hiệu tích cực - Phân tích - 28-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công khi tăng trên mức 950,00, cung cấp tín hiệu tích cực mới để củng cố sự tiếp tục của sự tích cực bằng cách ghi 970,00, trong khi sự phục hồi hiện tại là do nỗ lực của giá nhằm thu thập động lực tích cực, đảm bảo tầm quan trọng của sự ổn định ở trên hỗ trợ ban đầu lúc 915.00, cho phép chúng tôi đề xuất nhắm mục tiêu 980.00 theo sau là các mức 1030.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 910.00 đến 980.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish