Không có tin tức về giá đồng - Phân tích - 28-7-2020


Economy analysis


Giá đồng không di chuyển cho đến sáng nay, do các nỗ lực liên tục từ stochastic để thoát khỏi các khu vực mua quá mức, để chặn các nỗ lực tăng giá được đề xuất trước đó, trong khi nghiêng trên mức hỗ trợ chính 2.8000 xác nhận sự thống trị của xu hướng tăng để chờ vượt qua Rào cản 3.0000 sau đó bắt đầu ghi lại các mục tiêu bổ sung bằng cách di chuyển tới các mức 3.1200 và 3.3100.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8500 đến 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish