USDCHF phải đối mặt với sự hỗ trợ vững chắc - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF không thể giữ trong thời gian dài dưới 0,9187, để duy trì ổn định trên nó, nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu tiêu cực hiện đang chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm giá chính, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,9077 .

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm 0.9240 sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và dẫn đến giá để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách truy cập 0.9295 và có thể mở rộng đến 0.9350 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để từ chối.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9150 hỗ trợ đến 0,9260 kháng.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish