AUDUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD được giao dịch với sự tích cực rõ ràng ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 0,7200, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng giảm bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và nó có thể kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng trong khoảng từ 0,7095 đến 0,7065 trước khi quay trở lại để tăng trở lại.

Cho đến bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới do sự ổn định giá trên các đường hỗ trợ đã đề cập, lưu ý rằng vượt qua 0,7200 sẽ đẩy giá lên 0,7290 như một mục tiêu chính tiếp theo. Bullish