Giá dầu thô trong phạm vi đi ngang - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động trong một bên và vẫn bị kẹt giữa các mức xác nhận xu hướng được thể hiện bởi mức hỗ trợ 41,00 và mức kháng cự 42,45, giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ, chờ đợi vi phạm một trong các mức này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 45,00, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ thúc đẩy giá bắt đầu sóng giảm điều chỉnh nhắm mục tiêu kiểm tra 38,50 và có thể mở rộng đến mức 36,10 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập