Giá vàng đạt được nhiều lợi nhuận hơn - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


giá điều đó có thể buộc giá phải đạt được điều chỉnh giảm trong các phiên sắp tới, vì chúng tôi nhận thấy rằng giá bắt đầu kiểm tra mức điều chỉnh Fibre 23,6% cho sóng tăng bắt đầu từ 1794,85 khu vực.

Do đó, hiện tại chúng tôi muốn tạm thời tránh sang một bên do cơ hội chứng kiến ​​biến động cao, lưu ý rằng việc phá vỡ 1937.20 sẽ nhấn vào giá để điều chỉnh giảm nhiều hơn và nhắm mục tiêu 1910.10 và có thể kéo dài đến 1866.00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên, trong khi củng cố ở trên nó sẽ dẫn giá để tiếp tục xu hướng tăng chính, lưu ý rằng vượt qua 2000.00 sẽ mở rộng mức tăng giá vàng để đạt 2068,00 khu vực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1900.00 supp ort và kháng 2000.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập