USDCAD vượt qua mục tiêu - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã quản lý để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3362, nhận thấy rằng giá đã phá vỡ mức này và đóng cửa nến hàng ngày bên dưới nó, để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, tiếp theo mục tiêu nằm ở 1.3270.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, xem xét rằng việc giữ dưới 1.3362 thể hiện ban đầu điều kiện để tiếp tục mức giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3360 và mức kháng 1.3400.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish