USDJPY chạm vào mục tiêu - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cố gắng chạm mức 105,20 và ổn định ở đó, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu mất đà tích cực, chờ đợi để lấy đà âm giúp đẩy giá phá vỡ mức đã đề cập và mở đường để mở rộng sóng giảm trên cơ sở ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 103,65.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất cho giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc không phá vỡ có thể đẩy mạnh giá để kiểm tra 106,00 và có thể mở rộng đến các mức 106,44 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,60 và kháng cự 106,00

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish