Phân tích cuối ngày cho EURUSD 02-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD không thể giữ được lâu hơn 1.1270, giao dịch dưới mức đó một lần nữa và quay trở lại đường đi ngang, để giữ cho kịch bản di chuyển ngang có hiệu lực cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự được đề cập hoặc phá vỡ mức hỗ trợ 1.1175 theo sau xác định rõ đích đến tiếp theo.