Phân tích cuối ngày cho EURUSD 27-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực của mình để tiếp cận rào cản 1.1800, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu mức 1.1815 như một trạm tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.1620.