Công viên Goldman Sachs được hỗ trợ mạnh mẽ - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Goldman Sachs tiếp tục giảm trong thời gian ngắn, đánh dấu mức giảm 0,76% trong phiên cuối cùng và dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, trong khi dựa vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, khi chỉ số RSI đạt được quá bão hòa trong chỉ báo RSI, gợi ý về sự phân kỳ dương.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu mức kháng cự quan trọng là 221,81, với điều kiện là có sự hỗ trợ của 196,67.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish