General Motors dựa vào hỗ trợ SMA - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã giảm 1,91% trong phiên cuối cùng, dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, trong khi thu thập động lực để giúp nó vi phạm ngưỡng kháng cự 27,05.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm vào ngưỡng kháng cự quan trọng là 31,60, với điều kiện là mức kháng cự 27,05 đã bị vi phạm.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish