General Electric điều khiển thấp hơn bởi điện trở hiện tại - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric đã giảm 2,56% trong phiên cuối cùng, với các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI sau khi ngưỡng kháng cự 7.06 được duy trì, đồng thời thu thập động lực để giúp nó vượt qua ngưỡng kháng cự đó và dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự 8,31, với điều kiện mức kháng cự 7,06 đã bị vi phạm.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish