Disney thua lỗ - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Disney đã giảm 0,43% trong phiên cuối cùng trong khi dựa vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, cho vay đà tích cực và giảm lỗ xuống 0,43%, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu mức kháng cự then chốt là 127,46, với điều kiện là sự hỗ trợ của 112,57.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish