Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 27-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động trong khoảng 0,7125 kể từ sáng, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, được EMA50 hỗ trợ, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,7200, trong khi đạt được yêu cầu giữ trên 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7080 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish