Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 27-07-2020


Economy analysis


Phạm vi chặt chẽ chi phối các giao dịch giá dầu Brent kể từ sáng, dao động quanh mức 43,00, do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giá xác nhận điểm đến tiếp theo thông qua phá vỡ hỗ trợ 42,75 hoặc vi phạm mức kháng cự 43,90.

Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,50 Kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập