Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 27-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, để tiếp tục dao động quanh EMA50, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận phá vỡ mức hỗ trợ 41,00 hoặc vi phạm mức kháng cự 42,45 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của nó, trong khi chi tiết về các mục tiêu này được đề cập trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi. / span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập