Cập nhật giữa ngày cho Bạc 27-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tăng trở lại một lần nữa để xoay sở để chạm vào mục tiêu đầu tiên của chúng tôi vào lúc 24:00, chờ tăng thêm để truy cập vào ngày 25.10, đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng giá di chuyển trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, liên tục hỗ trợ bởi EMA50, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 23,40 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,40 và kháng cự 24,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish