Cập nhật giữa ngày cho Vàng 27-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy sự gia tăng nhiều hơn để đạt được các khu vực $ 1945,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn và chúng tôi tin rằng cách này là mở để đạt được mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 2000,00, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá trên 1900.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 1960,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish