Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 27-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giữ mức ổn định trên 1.2777, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, chờ đợi để truy cập 1.2930 làm mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng đó là quan trọng để giữ trên 1.2777 để đạt được các mục tiêu chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2770 và kháng 1.2950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish