Cặp EURGBP chuẩn bị tiếp tục cuộc tấn công tăng giá - Phân tích - 27-7-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP đã chống lại áp lực tiêu cực trong ngày gần đây do thu thập thông tin ngẫu nhiên dưới mức 80, để nhận thấy sự dao động trong kênh tăng giá bên cạnh sự ổn định trên mức hỗ trợ ban đầu ở 0,8935.

. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9050 đến 0,9220

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish