EURJPY chuẩn bị di chuyển tích cực - Phân tích - 27-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc đợt phục hồi giảm giá điều chỉnh trên 123.10 để giải quyết mức điều chỉnh Fibre gần 50% tại 123,70, để tăng cơ hội gia hạn các nỗ lực tăng giá trong giai đoạn gần và trung hạn. / p>> p > Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123.10 đến 124.30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish