GBPJPY đầu hàng trước các chỉ số Mâu thuẫn của người khác - Phân tích - 27-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY bắt đầu hình thành các sóng âm điều chỉnh kể từ khi đóng cửa âm dưới ngưỡng 136,65, ghi mức 134,90, để tiếp cận mức trung bình di động 55.

Sự tiêu cực trong ngày được gây ra bởi sự mâu thuẫn liên tục của các chỉ số chính, cho phép chúng tôi đề xuất biến động tiêu cực tạm thời hơn có thể nhắm mục tiêu đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 134,30 trước khi hình thành bất kỳ cuộc tấn công tăng giá nào.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 136,20 đến 134,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tạm thời