Ford thu hút động lực tích cực - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company giảm xuống trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, khi nó giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn tăng, với tín hiệu tích cực từ RSI, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 6,57, với điều kiện hỗ trợ 5,74 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish