Bạch kim chuẩn bị cho sự gia tăng mới - Phân tích - 27-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim cung cấp mức đóng tích cực mới trên mức 915,00, để củng cố sự tiếp tục của sự tích cực bằng cách giải quyết trong đường tăng mới và tăng cơ hội nhắm mục tiêu mức tích cực mới bằng cách vượt qua mức 950,00 và tiến tới 1030,00.

< p>

Ngoài ra, biến động của đường trung bình 55 dưới mức hỗ trợ hiện tại xác nhận đường tăng, chặn giá trong phạm vi tăng, ngoài việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức để củng cố nỗ lực tập hợp động lực tích cực ngay bây giờ. Bullish