USDCHF đạt các mục tiêu mở rộng - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục cung cấp các giao dịch tiêu cực mạnh để đạt được mục tiêu mở rộng của chúng tôi tại 0.9187, cho thấy sự suy giảm nhiều hơn bây giờ để tấn công mức này và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn và trung bình Về cơ bản, để mở rộng các mục tiêu tiếp theo về phía 0,9077.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9240 sẽ đẩy giá lên bắt đầu điều chỉnh tăng tạm thời trong ngày trước khi quay trở lại giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9100 và kháng 0,9220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish