AUDUSD hoàn thành mô hình tích cực - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã tiếp tục giao dịch tích cực sau khi thử nghiệm đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và bằng cách nhìn sâu hơn vào biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành hình thành cờ tăng giá, để có động lực tích cực tốt hỗ trợ kỳ vọng của truy cập mức 0,7200 như một trạm tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7080 hỗ trợ và 0,7200

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bullish