Giá dầu thô đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh EMA50 và chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, vì giá cần phá vỡ đường hỗ trợ tăng lên đến 41,00 hoặc vi phạm mức kháng cự 42,45 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm giá mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách truy cập 38,50 sau 36,10 khu vực, trong khi vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm vào các mức 45,00 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,20 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập