Giá bạc hoàn thành mô hình tích cực - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công trong việc hoàn thành mô hình cờ tăng và bắt đầu từ hôm nay với mức tăng mạnh để vượt qua 22,85 và tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi vào lúc 24:00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, lưu ý rằng vi phạm mức cuối cùng sẽ mở rộng làn sóng tăng để đạt 25.10.

Do đó, chúng tôi đang chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới với điều kiện ổn định giá trên 23,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 23,40 đến 24,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish