Giá vàng ghi nhận mức cao lịch sử mới - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Giá vàng mở giao dịch hôm nay với mức tăng mạnh để vượt qua mức cao nhất lịch sử 1920,80 và đạt được nhiều lợi nhuận hơn, trên đường hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt tới rào cản 2000,00 đô la mỗi ounce, chuyển vào kênh tăng giá mới trong ngày mang giá đạt được mức tăng cao hơn, trong khi EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 1900.00 sẽ nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngày trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910.00 và kháng cự 1960.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish