USDCAD tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch tiêu cực tiếp cận mức 1.3362, được thúc đẩy bởi tín hiệu tiêu cực do stochastic cung cấp, hỗ trợ cơ hội phá vỡ mức được đề cập để mở đường tiến tới 1.3270 làm trạm âm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, nhấn mạnh vào giá, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3465 sẽ đẩy giá để đạt được mức tăng trong ngày và kiểm tra 1.3612 các khu vực trước bất kỳ nỗ lực mới nào để từ chối.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3390 và kháng 1.3450.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish