USDJPY tiếp cận mục tiêu mở rộng - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY được giao dịch với mức độ tiêu cực mạnh để có thể phá vỡ mức 106,44 và tăng mạnh để tiếp cận mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi tại 105,20 và bằng cách nhìn sâu hơn vào biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã vượt qua đường hỗ trợ ngang chính ở 106,00 , để đặt giá dưới áp lực tiêu cực dự kiến ​​hơn trên cơ sở dài hạn hơn, mở đường vượt qua 105,20 để mở đường hướng tới 103,65 khu vực như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi hy vọng sự tiếp tục của xu hướng giảm trong các phiên sắp tới được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 104,60 và mức kháng cự 106,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish