GBPJPY cung cấp kết quả phủ định mới - Phân tích - 1-7-2020


Economy analysis


.

Giá cần động lượng âm mới để quản lý để tạo các sóng âm, để nhắm mục tiêu mức 132,00, trong khi việc phá vỡ mức này có thể mở rộng giao dịch theo hướng 130,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 133,70 đến 132,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish