GBPUSD vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 27-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã thành công khi vi phạm mức 1.2777 và kết thúc vào tuần trước, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường hướng đến mục tiêu tiếp theo của chúng tôi tại 1.2930.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng việc giữ trên 1.2777 là rất quan trọng để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.2770 hỗ trợ và 1.2950 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish