Cập nhật: Giá vàng tiếp tục tăng


Economy analysis


Giá vàng cho thấy xu hướng tăng nhiều hơn để di chuyển trên 1900.00, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1920,80, trong khi việc tiếp tục của làn sóng tăng 1860.00.