Bank of America rũ bỏ áp lực tiêu cực - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Bank of America đã tăng 0,95% trong phiên cuối cùng, trong khi giảm áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, khi nó giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI. .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish