City Group nhận được hỗ trợ tích cực - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của City Group đã tăng 0,81% trong phiên cuối cùng sau khi dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 55,61, với điều kiện hỗ trợ 49,38 giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish