Sâu bướm tiếp tục giảm - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Caterpillar trở lại thấp hơn với tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI, đánh dấu mức giảm 0,28% trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng điều chỉnh tăng trong trung hạn và ngắn hạn, với áp lực dương từ 50- SMA ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự 139,77.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish