Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 24-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục dao động trong khoảng 43,50 và chúng tôi vẫn đang chờ xác nhận tình hình giá theo mức này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của mình, điều này khiến bạn tiếp tục với tính trung lập của chúng tôi cho đến bây giờ, lưu ý rằng sự mâu thuẫn giữa tính tích cực ngẫu nhiên và sự tiêu cực của EMA50 cung cấp một lý do khác cho tính trung lập, trong khi các mục tiêu dự kiến ​​sau bãi biển được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập