Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 24-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô vẫn bị kẹt giữa các khóa xu hướng được thể hiện bởi mức hỗ trợ 40,60 và mức kháng cự 42,45 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải vi phạm một trong các mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo rõ ràng hơn, khiến chúng tôi tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo. span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập