Cập nhật giữa ngày cho Vàng 24-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để kiểm tra rào cản 1900.00 một lần nữa, chờ tăng thêm để truy cập 1920,80 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ mở đường để ghi lại các mức lịch sử mới đạt tới rào cản 2000,00 $ trên cơ sở gần hạn, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1860,00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish