Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 24-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1.2777, để cho thấy một số xu hướng giảm giá nhẹ, trong khi EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho ngày hôm nay do sự ổn định giá trên 1.2630, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu mở rộng của chúng tôi đạt 1.2930.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2650 hỗ trợ đến 1.2850 kháng xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish