Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 24-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động quanh mức 1.1600 kể từ sáng, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm mục tiêu mức 1.1715 làm trạm chính tiếp theo.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 1,1560 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng được đề xuất.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1540 hỗ trợ và 1.1715 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish