EURJPY tìm kiếm động lực mới - Phân tích - 24-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY bị ảnh hưởng bởi cấp độ 124,30 tạo thành rào cản bổ sung chống lại các nỗ lực tăng giá, ngoài ra còn có sự suy giảm ngẫu nhiên đối với các khu vực bán quá mức, buộc nó hình thành sự phục hồi tiêu cực và tiếp cận hỗ trợ ban đầu tại 123.10.

Sự ổn định của hỗ trợ ban đầu cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lực tích cực, để bắt đầu hình thành các giao dịch tăng giá mới có thể nhắm mục tiêu 124,20 sau đó là 125,20 xu hướng giảm trong thời gian ngắn dự kiến ​​sẽ chịu thêm tổn thất có thể kéo dài đến 122,60 và 122.10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123.10 đến 125.20

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish