GBPJPY dao động dưới hàng rào - Phân tích - 24-7-2020


Economy analysis


. trong khi vượt qua nó có thể cho phép giá kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 134,20.

Do đó, chúng tôi hy vọng việc tiếp tục biến động tiêu cực cho đến khi đạt được các mục tiêu điều chỉnh miễn là được đề cập rào cản vẫn còn nguyên, tiếp theo là chờ đợi để thu thập động lực tích cực cần thiết để làm mới các nỗ lực tăng giá.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,65 đến 134,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish tạm thời