Bạch kim giữ sự tích cực - Phân tích - 24-7-2020


Economy analysis


giá p>

Stochastic di chuyển liên tục trên mức 50 để đồng ý tổng quan tăng giá bằng cách cung cấp động lực tích cực để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu được đề xuất.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 950,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish