Giá đồng đầu hàng trước hàng rào ổn định - Phân tích - 24-7-2020


Economy analysis


Giá đồng không vượt qua rào cản 3.000 để tạo ra một trở ngại chống lại các nỗ lực tăng giá, chịu một số tổn thất khi giảm xuống mức 2.8600, trong khi giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 2.7800 để tăng cơ hội thu thập động lực tích cực bổ sung cần thiết để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá trong giai đoạn sắp tới. hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng