USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF giao dịch với sự tiêu cực mạnh mẽ để tiếp cận mục tiêu được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 0.9230, chờ thêm từ chối để truy cập 0.9187 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi mong đợi chứng kiến ​​sự sụt giảm nhiều hơn ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của làn sóng giảm giá phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9351.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 0,9170 hỗ trợ và 0,9280.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish