Home Depot trả lại thấp hơn - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Home Deport trở lại thấp hơn với mức lỗ 0,94%, tập hợp động lực để đưa nó trở lại cao hơn, trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng trung hạn tăng chính, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI .

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu mức kháng cự then chốt là 259,39, với điều kiện hỗ trợ của 238,34 giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish